feminisme

Feminisme is een politieke beweging die zich inzet voor de rechten van vrouwen en tegen patriarchale structuren binnen de samenleving. Patriarchale structuren zorgen ervoor dat vrouwen traditioneel gezien een positie hebben die ondergeschikt is aan mannen waardoor ze als minderwaardig worden gezien. Dit uit zich in verschillende vormen.

Showing all 10 results

Showing all 10 results